en fy eu mk sl ga

Rody Gorman

2018-04-12 10:00 — Maribor, Slovenia

15

agus a-rithist madainn Diluain

anns an t-sneachd’ ùr nach buan

air Cnoc Uaine, de dh’uain

 

and again on Monday morning in the freshnew snow that doesn’t last on the hill at Knock, all those lambs