en fy eu mk sl ga

Rody Gorman

2018-04-09 10:01 — Maribor, Slovenia

12

seachad air a’ chuimhneachan-chogaidh

sa Chille Bhig ris a’ chamhanaich,

dìreach corra-ghritheach is cuthag-bhogaidh

 

past the war memorial in Kilbeg in the dawndusk just straight up a heron and a water-wagtail