en fy eu mk sl ga

Rody Gorman

2018-04-08 11:50 — Maribor, Slovenia

11

ann an Cùl na h-Àirigh sa ghrèin a dhallas

far an robh mi leatha fhèin turas

às mo lèine hì rì ri ò ‘s nam fhallas

at the shieling in Cùl na h-Aìrigh in the blinding sun where I was with herself one journeytime stripped and sweating